Hình thức lựa chọn nhà thầu khi mua sắm tài sản trong CAND

145
Đánh giá bài viết

Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định hình thức lựa chọn nhà thầu khi mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân như sau:

Ảnh minh họa.

– Hình thức chỉ định đấu thầu áp dụng với gói thầu:

+ Theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 54 Nghị định63/2014/NĐ-CP ;

+ Mua sắm tài sản đặc biệt mang tính chất bí mật nhà nước, mua sắm trong trường hợp cấp bách mang tính bí mật nhà nước;

+ Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mang tính chất bí mật nhà nước để lắp đặt, trang bị cho mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự;

– Hình thức đấu thầu hạn chế áp dụng khi mua sắm:

+ Tài sản đặc biệt (trừ trường hợp mang tính chất bí mật nhà nước);

+ Tài sản chuyên dùng và máy móc, trang thiết bị y tế có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù chỉ một số nhà thầu đáp ứng được.

– Với gói thầu đủ điều kiện áp dụng chỉ định thầu nhưng vẫn có thể áp dụng hình thức khác như đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp thì khuyến khích áp dụng hình thức khác.

Thông tư 57/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Tiêu Dao