Hội Cựu chiến binh xã Văn Hóa tích cực phối hợp đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn

157
Đánh giá bài viết

Những năm gần đây, Hội cựu chiến binh xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tích cực phát huy bản chất người lính cụ Hồ, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, trước tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, Hội cựu chiến binh xã đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Đảng, Chính quyền và Nhân dân.

Hội Cựu chiến binh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình Cựu chiến binh tự quản. Các mô hình hoạt động phong phú, nội dung thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư, thôn, xóm. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… trên địa bàn xã Văn Hóa.

Đồng chí Phạm Thanh Đạm- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Văn Hóa

Đặc biệt, kể từ khi Ban Công an xã và Hội Cựu chiến binh xã cụ thể hóa Nghị quyết liên tịch số 01/1999 giữa hai lực lượng về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vai trò của Hội Cựu chiến binh xã càng được khẳng định. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết, Hội Cựu chiến binh xã đã tổ chức hàng chục buổi học tập, tuyên truyền về pháp luật, chính trị, kinh tế của đất nước, của tỉnh nhà và địa phương mình với hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia. Thực hiện hòa giải hàng chục vụ mâu thuẫn trong nhân dân; thường xuyên tham gia tuần tra đảm bảo trật tự trên địa bàn; cung cấp cho lực lượng Công an hơn 100 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự…

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên, người thân và các tầng lớp nhân dân nhằm phòng, chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động hội viên nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư… Mặt khác,  Hội đã gắn việc thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” với Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự mẫu mực, nhiều hội viên Cựu chiến binh đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng Công an giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Hội Cựu chiến binh xã là điển hình trong xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Rất nhiều mô hình do cựu chiến binh lập ra làm nòng cốt đang là điểm sáng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có tác dụng thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như các mô hình “2+1”, hình thức là 2 Cựu chiến binh giúp đỡ cho 1 đối tượng hoàn lương. Thông qua mô hình, đã quản lý, giáo dục hàng chục thanh, thiếu niên trở nên tiến bộ. Ngoài ra còn có các mô hình như: “Thắp sáng niềm tin” “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Con đường Cựu chiến binh tự quản”. Hàng chục hội viên Cựu chiến binh còn là thành viên tích cực tham gia các lực lượng dân quân, ban an ninh, tổ an ninh nhân dân… Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương Cựu chiến binh tận tình, trách nhiệm, nhân tố nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều hội viên đã giám xả thân, dũng cảm trước hiểm nguy khi phối hợp cùng lực lượng Công an truy bắt tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh xã Văn Hóa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban Công an xã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Hội, Chi hội Cựu chiến binh trên địa bàn. Qua đó, tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng; các chương trình, kế hoạch của Hội Cựu chiến binh cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào sát với thực tiễn của từng thôn, xóm theo hướng chủ động, sáng tạo, dễ làm, dễ tiếp thu, đạt hiệu quả cao nhất; rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ Cựu chiến binh tự quản tham gia đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ở những nơi trọng điểm về an ninh trật tự.

Từ những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh xã Văn Hóa luôn được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh, từ năm 2012 đến nay là đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh và Ban Công an xã Văn Hóa tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Ký