Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, Khóa XX

64
Đánh giá bài viết

Ngày 29/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng lần thứ VIII, Khóa XX. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72; thông qua báo cáo tình hình và kết quả công tác của Đảng bộ Công an tỉnh năm 2016; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác Công an năm 2017 của Công an tỉnh. Hội nghị còn có nhiệm vụ quan trọng là lấy phiếu đánh giá đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu theo Quy định số 12-QĐ/ĐUCA, ngày 05/04/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; dự Hội nghị nội dung này còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh lưu ý: Năm 2016 là năm mà tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, các đối tượng phản động, cực đoan gia tăng các hoạt động chống phá, tác động sâu sắc đến an ninh trật tự; hoạt động của một số loại tội phạm ngày càng tinh vi, manh động và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường chính trị – xã hội ổn định, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2017, dự báo tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường hơn, ít nhiều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trên địa bàn tỉnh ta. Chính vì thế, mục tiêu đặt ra cho toàn lực lượng Công an Quảng Bình là tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngô Quang Văn