Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

636
Đánh giá bài viết

Ngày 27-9, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của lực lượng Cảnh sát giao thông về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”. Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Như Quang – Phó Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu; đồng chí Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Sở KH&CN và các đồng chí lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN.

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 1/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt, giao nhiệm vụ thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2017 và Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 04/HĐ-KHCN, ngày 23/3/2017 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình về thực hiện đề tài “Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của lực lượng Cảnh sát giao thông về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh”. Sau một thời gian nghiên cứu, thực hiện các nội dung về đề tài Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn thiện và tiến hành các bước nghiệm thu, xét duyệt.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của lực lượng Cảnh sát giao thông về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” được giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh làm chủ nhiệm. Mục đích nghiên cứu nhằm làm rõ lý luận và đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về TTATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lượng CSGT. Trên cơ sở đó, rút ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TTATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lượng CSGT trong thời gian tới.

Thạc sỹ, Thượng tá Từ Nhật Tú – Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN trình báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Tại Hội nghị Thạc sỹ, Thượng tá Từ Nhật Tú – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Với các nội dung như về tính cấp thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ…vv.. Đồng thời, trình bày những nội dung chính của đề tài, gồm 3 chương: Chương I – Lý luận quản lý nhà nước về trật tự, ATGT đường bộ theo chức năng của lực lượng CSGT; Chương II – Tình hình đặc điểm có liên quan và thực trạng quản lý nhà nước về trật tự, ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lượng CSGT; Chương III – Dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lượng CSGT.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng và thành viên phản biện đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùng thống nhất với những nội dung như: Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học và bảo vệ bí mật Nhà nước; việc khảo sát, thực tế tại địa bàn được thực hiện đảm bảo nội dung đề tài sát đúng với thực tiễn; các kết quả có tính mới được thể hiện qua các bài báo đã đăng trên Tạp chí khoa học và Công nghệ tỉnh, Tạp chí An ninh trật tự Công an tỉnh..vv… Đồng thời, nhất trí cao về tính thiết thực, cấp thiết của đề tài nhất là trong tình hình thực tế hiện nay và cùng thống nhất đề nghị Hội đồng khoa học cấp trên xét duyệt.

 

                                                                   Trần Tuấn