Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2016

84

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2016. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Võ Văn Việt, Chính ủy và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự – Biên phòng tỉnh và chỉ huy các phòng, ban chức năng.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Báo cáo chung do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, phát biểu chỉ đạo của Chính ủy Quân khu 4, tham luận của các đại biểu đã nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, nhấn mạnh 07 nhiệm vụ và 08 giải pháp nhằm tăng cường Quốc phòng, An ninh; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

 

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng, sống còn của ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, không để xẩy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận Cờ Thi đua xuất sắc công tác QP-AN năm 2016

 

Tại Hội nghị, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ Thi đua xuất sắc công tác Quốc phòng, An ninh năm 2016 ”.

Cao Thiện