Hội nghị trực tuyến báo cáo về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2018, nhiệm vụ năm 2019  

246
Đánh giá bài viết

Hội nghị báo cáo thời sự được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Tiến sĩ Trần Việt Thái – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao trình bày các nội dung báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Trần Việt Thái – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao trình bày về tình hình thời sự một số nước trong khu vực và thế giới; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2018 cũng như dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2019. Trong đó, nhấn mạnh đến một số kết quả về công tác tổ chức, đảm bảo ANTT trước, trong và sau hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra tại Hà Nội vừa qua. Đặc biệt là với những nỗ lực, quyết tâm cao của lực lượng Công an đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, thể hiện sự hiếu khách, thân tiện và góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Hội nghị trực tuyến báo cáo về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 .

Với những nội dung quan trọng được truyền tải sẽ giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của Công an các đơn vị, địa phương nắm rõ các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đối ngoại và cập nhật những thông tin quan trọng về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế – xã hội trong khu vực và thế giới trong thời gian qua…vv… Qua đó tiếp tục tuyên tuyên truyền, định hướng đến các đơn vị cơ sở, quần chúng nhân dân hiểu và thực hiện.

 

                                                                   Trần Tuấn