Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

392
Đánh giá bài viết

Sáng 27-8, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tại Công an tỉnh Quảng Bình có các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đảng ủy Công an Trung ương đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW và  Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Việc phối hợp tổ chức giữa các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Hội nghị đã được nghe đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trình bày các tham luận về việc nâng cao, hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư tới toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức và chuyển biến về hành động để Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW đi vào cuộc sống.

             Trần Tuấn