HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN HUYỆN LỆ THỦY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2021-2026

631
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 29/5/2021, Hội phụ nữ Công an huyện Lệ Thủy long trọng tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội phụ nữ Công an huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, thi đua lập thành tích chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”; Đại hội đã nghiêm túc đánh giá tổng kết phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2016 -2021; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Công an huyện, Chủ tịch HPN Công an tỉnh và Chủ tịch HLH phụ nữ huyện tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội phụ nữ khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thượng tá Trần Đức Tới – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện; đồng chí Thiếu tá Trương Thị Lệ Thủy – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh và đồng chí Lê Thị Trà Giang – Chủ tịch Hội LHPN huyện đã biểu dương những thành tích to lớn, những kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó, định hướng cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới.
Trên cơ sở số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu của Ban Chấp hành khoá mới, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và đủ sức khoẻ đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phong trào phụ nữ trong giai đoan cách mạng mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ CA huyện nhiệm kỳ 2021 -2026.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể, bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, Hội phụ nữ Công an huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh, Hội phụ nữ cấp trên và đơn vị phát động; xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với đặc điểm của đơn vị, địa phương và của hội phụ nữ; đẩy mạnh phong trào tự học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, nhất là kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới và xây dựng gia đình hội viên hạnh phúc bền vững; tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

HPN