Huấn luyện về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp.

490
Đánh giá bài viết

Nhằm giúp các học viên là lực lượng bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã từng được huấn luyện về sử dụng công cụ hỗ trợ (CCHT) nắm vững hơn và nâng cao kiến thức pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà nước, kỹ năng bảo quản sử dụng một số loại CCHT để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an tỉnh vừa mở lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng CCHT cho các học viên từ các địa bàn toàn tỉnh để đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo đúng quy định của Bộ Công an.

 

Năm 2013, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, họ được phép trang bị, sử dụng một số loại công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, sau một thời gian được cấp chứng chỉ đến nay theo quy định tại Thông tư 19 ngày 02/6/2016 của Bộ Công an thì phải huấn luyện lại để cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, chứng chỉ mới.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Trong thời gian các học viên tham gia tập huấn sẽ được các đồng chí giảng viên truyền đạt 04 chuyên đề lớn về những quy định chung; công tác quản lý, sử dụng vũ khí; quản lý sử dụng vật liệu nổ; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và CCHT; Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp…Thông qua những nội dung được huấn luyện, các học viên sẽ áp dụng các kiến thức đã được học vào công tác thực tiễn, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn và quản lý chặt chẽ, đúng quy định các loại công cụ hỗ trợ được trang bị tại đơn vị mình công tác.

Kết thúc tập huấn mỗi nội dung, Công an tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra để đánh giá, phân loại và cấp chứng nhận sửu dụng chứng chỉ quản lý CCHT cho các học viên đạt yêu vầu.

Thùy Trang