Hướng dẫn mới về lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ

1497
Đánh giá bài viết

Theo hướng dẫn mới đây, tại Công văn 8484/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (gọi tắt là Quy chuẩn 41).

 

Ảnh minh họa.

 

Bộ Giao thông vận tải có chỉ đạo như sau:

 

Thực trạng Nội dung hướng dẫn
1. Về kích thước biển báo

– Cho phép điều chỉnh kích thước biển báo trong các điều kiện địa hình khó khăn chật hẹp (dải phân cách, lề hẹp hoặc để tránh gây cản trở tầm nhìn) theo Khoản 16.5 Điều 16 Quy chuẩn 41;

– Bố trí kích thước biển báo giống nhau trong một số trường hợp đặc biệt để đồng bộ trên toàn đoạn tuyến có chiều rộng mặt đường như nhau nhưng có đoạn có dải phân cách có đoạn không có dải phân cách hoặc các đoạn ngắn xen kẹp;

– Kích thước biển báo cẩm, biển báo hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm và cảnh báo trên đường cao tốc: Sử dụng hệ số 2 tại Điều 16 Quy chuẩn 41.

2. Về giải thích từ ngữ “đường cao tốc” tại mục 3.1 Điều 3 Quy chuẩn 41

Nội dung này đã được tổng hợp và không trái với quy định tại Điều 3 và Điều 26 Luật Giao thông đường bộ 2008
3. Về quy định biển trên giá long môn, cột cần vươn đối đường “rộng”

– Không bắt buộc lắp đặt biển báo trên giá long môn hoặc cột cần vươn hoặc đặt thêm biển bên tay trái theo chiều đi của người tham gia giao thông đối với tất cả những đường mà mỗi chiều xe chạy có từ 02 làn đường trở lên;

– Việc lắp đặt tùy thuộc vào nguồn lực kinh tế và mức độ cần thiết.

4. Về quy định đặt biển chỉ dẫn lối đi khi đặt biển cấm

– Không bắt buộc đặt biển chỉ dẫn lối đi kèm theo biển cấm đối với các khu vực đô thị, thành phố, hệ thống đường giao thông bố trí theo “bàn cờ”, khoảng cách giữa các đường ngắn. Các phương tiện có thể chủ động điều chỉnh hướng đi qua các tuyến đường cấm một cách thuận tiện.

– Riêng các đường cụt, đường tránh để phục vụ thi công thì phải bắt buộc lắp đặt.

5. Về hiệu lực của biển số R.420 “Khu đông dân cư”

– Hiệu lực của biển R.420 thực hiện theo Mục D.17 Phụ lục D và Thông tư 91/2015/TT-BGTVT. Không bắt buộc phải đặt biển báo nhắc lại mà có hiệu lực cả khu vực đến khi gặp biển báo R.421.

– Thực hiện cắm đầy đủ hệ thống biển R.420 và R.421 tại các tuyến đường chính và tuyến đường nhánh trên toàn bộ địa bàn của các khu vực đông dân cư theo quy định.

6. Về bố trí biển số R.412 “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” Cho phép ghép thêm các hình vẽ biểu thị các loại xe trên cùng một biển đối với đoạn đường có phương án phân làng có 2 hoặc 3 loại xe cùng tham gia giao thông
7. Về thứ tự lắp đèn và màu sắc của đèn, mũi tên trên đèn tín hiệu

– Người tham gia giao thông tuân thủ các quy định về tín hiệu đèn tại Điều 10 Quy chuẩn 41;

– Các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và các đơn vị thi công, lắp đặt sẽ triển khai cụ thể hơn về cấu tạo đèn, kinh, nguồn sáng.

8. Về báo hiệu tuyến xe buýt nhanh BRT

– Trước mắt vẫn sử dụng và áp dụng các biển báo này, phía trên các hình vẽ xe buýt bổ sung chữ “BRT” để áp dụng cho tuyến xe buýt nhanh;

– Có thể sử dụng thêm biển viết bằng chữ theo Điều 46 của Quy chuẩn 41.

9. Về lộ trình thay thế biển báo hiệu

– Các biển báo có giá trị ghi trên biển khác với giá trị cần báo thì phải điều chỉnh ngay, trong trường hợp cần thiết sử dụng biển bằng chữ quy định tại Điều 46 Quy chuẩn 41;

– Các biển báo cấm có nội dung, mục đích khác thì phải điều chỉnh tùy vào mục đích cấm và tổ chức giao thông;

– Các biển phép (P.127 b,c,d), các biển phân làn đường, phương tiện (R.403, R.404, R.412): Rá soát các biểu tượng phương tiện trên biển, lưu ý hình vẽ ô tô con và ô tô nói chung;

– Về vạch sơn đường: Ưu tiên thay thế ngay đối với các đoạn tuyến có vạch sơn phân chia hai chiều xe chạy (màu trắng) bị mòn, bong bật, mờ, mất tác dụng bằng các vạch sơn màu vàng theo Quy chuẩn 41;

– …

 

Tiêu Dao

Theo Cổng TTĐT Pháp luật