Khối các huyện, thị xã, thành phố ký giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019

76
Đánh giá bài viết

Ngày 6-3, tại Công an huyện Lệ Thủy, Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh; thường trực HĐTĐ khen thưởng Công an tỉnh; chỉ huy Công an các địa phương trong Khối thi đua.

Hội nghị ký giao ước thi đua Vì ANT năm 2019 của Khối Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019, gồm 10 nội dung lớn, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Quán triệt, xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác Công an năm 2019 của Công an tỉnh, các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương công tác lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác trong lực lượng để xây dựng phương án, kế hoạch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về đấu tranh, phòng chống tội phạm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện Đề án kiện toàn bộ máy và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, Khóa XII. Đổi mới nội dung, biện pháp chỉ đạo, thực hiện các phong trào thi đua; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới..v.v..         

Trên cơ sở nội dung Dự thảo giao ước thi đua, Quy định về tiêu chí chấm điểm thi đua và Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019, các đại biểu dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận, trao đổi và đề xuất một số nội dung, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019 của Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi ký giao ước hi đua.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2018 của Công an các huyện, thị xã, thành phố. Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện tốt trong thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019 đồng chí Phó giám Công an tỉnh yêu cầu, các đơn vị cần bám sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự; tăng cường đoàn kết, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã cam kết..vv..

Các đơn vị trong Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố ký giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019.

Tại hội nghị các đơn vị trong Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố đã cùng nhau ký kết thực hiện giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2019.

 

                                                          Trần Tuấn