Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017.

54
Đánh giá bài viết

Chiều ngày 22/2, tại Công an huyện Tuyên Hóa, Khối thi đua Công an huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” năm 2017  với khẩu hiệu hành động: “ Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả  ”. Về dự và chứng kiến lễ ký giao ước có Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó giám đốc Công an tỉnh, Thường trực HĐTĐKT Công an tỉnh (PX15), đại diện HĐTĐ và lãnh đạo UBND huyện, đại diện chỉ huy Công an các đơn vị thuộc khối thi đua.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua ” Vì an ninh Tổ quốc” do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động; nhằm đưa phong trào thi đua đi vào nề nếp, thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã phát động và ký giao ước thi đua với 10  nội dung cơ bản. Trong đó, quyết tâm  triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tổ chức nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, giải quyết tốt các vấn đề khiếu kiện, “điểm nóng” về ANTT, nhất là các vấn đề về đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tôn giáo, đảm bảo ANTT các địa bàn, các vùng tập trung tôn giáo, dân tộc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Quản lý chặt chẽ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an để phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và xử lý các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, nhất là ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Công an tỉnh và Khối thi đua. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết tốt tình hình, vụ việc có liên quan, tạo niềm tin, sức mạnh tổng hợp, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký giao ước thi đua, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường đã cho ý kiến cụ thể về tiêu chí chấm điểm. Đồng chí yêu cầu Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố phải quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vân động “Xây dựng phong cách Người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua  như các hoạt động giao lưu, nghĩa tình, có các khẩu hiệu hành động…để đạt được mục tiêu cao nhất của năm 2017 là “Năm xây dựng lực lượng”.

 

Chỉ huy Công an các huyện, thị xã, thành phố ký giao ước thi đua với quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trên mọi mặt công tác và chiến đấu.

 

Sau khi thảo luận các nội dung cơ bản và đi đến thống nhất, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành ký giao ước thi đua với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017.

 

Bài và ảnh Thiên Ca