Khối XDLL – TT – HC ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019

98
Đánh giá bài viết

 

 

Chiều ngày 23-1, Khối thi đua Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Dự và chỉ đạo có đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh– Ủy viên TV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác thi đua trong Khối.

 

Tại Hội nghị, đơn vị Khối trưởng Phòng PX03 đã thông qua Kế hoạch hoạt động; quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua và Nội dung giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019. 

Kế hoạch chỉ rõ: Để triển khai thực hiện phong trào thi đua ” Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với các lực lượng khác, giữ vững ANTT trên địa bàn, các đơn vị thi đua trong Khối phải thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai kịp thời các mặt công tác; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng từng lĩnh vực công tác; làm tốt ông tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng; công tác tổ chức cán bộ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; đảm bảo công tác tài chính, hậu cần phục vụ tốt công tác thường xuyên, đột xuất… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường siết chắt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản, chinh quy về tư thế, tác phong của CBCS. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019 của Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần.

 

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh– Phó giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của các đơn vị trong khối. Để phong trào thi đua ” Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 thực chất,  đồng chí Phó giám đốc yêu cầu: Các đơn vị trong khối theo chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát các nội dung thi đua đã được ký kết, mỗi đơn vị phải xây dựng khẩu hiệu hành động riêng sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao; phải cụ thể hóa chương trình thi đua bằng các hoạt động thiết thực, mang dấu ấn đậm nét; tìm ra được biện pháp, cách làm, xây dựng được phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mang tính bề nổi, lựa chọn được hạt nhân phong trào nhằm động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn;; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ các đơn vị trong khối thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhau, nhất là những nội dung đã được ký kết …góp phần thúc đẩy phong trào thi đua đi vào thực chất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra.

 

 

Các đơn vị ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.
Lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy các đơn vị thi đua trong Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần tại Hội nghị.

 

Với sự thống nhất cao, đại diện chỉ huy các đơn vị trong Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần kỹ thuật đã ký giao ước thi đua năm 2019.

 

N.O