Kiểm tra, tổng kết lớp I- Huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật cho chỉ huy Công an các đơn vị địa phương năm 2018.

353
Đánh giá bài viết

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, đồng thời nâng cao nhận thức của chỉ huy Công an các đơn vị địa phương về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, Công an tỉnh vừa tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành cho các học viên lớp I, là chỉ huy Công an các đơn vị địa phương về điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân.

Tham gia lớp tập huấn có 51 đồng chí, trong thời gian 5 ngày các học viên được học phần lý thuyết tập trung các nội dung quán triệt Thông tư 37 của Bộ Công an quy định về điều lệnh CAND; thực hiện một số nghi lễ trong CAND và các văn bản mới của Bộ Công an về công tác điều lênh, quân sự, võ thuật. Phần thực hành, các học viên được huấn luyện các phần cơ bản như điều lệnh đội ngũ với một số động tác điều lệnh từng người tay không, tiểu đội, trung đội; nghi lễ chào cờ tổ quốc, lễ đón nhận Huân, Huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các phần thưởng khác. Thực hành tháo lắp súng ngắn (CZ83, CZ75) và bắn đạn thật. Luyện tập các động tác kỹ thuật cơ bản của võ thuật CAND, võ tổng hợp 25 và 38 động tác.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra thực hành điều lệnh, quân sự, võ thuật.

 

Các tiểu đội bốc đề thi phần thực hành
Điều lệnh đội ngũ
Nghi lễ đón nhận các phần thưởng vinh dự Nhà nước, Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen…
Thực hiện các động tác cơ bản trong võ thuật CAND
Thực hiện các động tác cơ bản trong võ thuật CAND
Thực hiện động tác điều lệnh tay không
Thực hành tháo, lắp súng
Ban tổ chức nhận xét, đánh giá sau phần thi thực hành

 Thùy Trang