Ký kết biên bản ghi nhớ với An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào)

456
Đánh giá bài viết

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Bình do đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình dẫn đầu và đoàn đại biểu An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) do đồng chí Thượng tá Khăm Phon – Xỉ Cum Phôn – Quyền giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muộn đã có buổi hội đàm trao đổi tình hình và ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ 27 giữa Công an tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) với An Ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Công an Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ 27

Đây là hoạt động thường niên giữa lực lượng Công an và An ninh hai tỉnh giáp biên giới. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình chính trị, kinh tế  – xã hội, an ninh trật tự trong thời gian qua, nhất là kết quả của Biên bản ghi nhớ lần thứ 26 về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm năm 2018 và kết quả 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, hai bên thống nhất đánh giá, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Quảng Bình – Khăm Muộn cơ bản giữ vững sự ổn định, chưa phát hiện hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, lực lượng hai bên đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm quy chế xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy, vật liệu nổ, pháo trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp…

Để công tác phối hợp được tốt hơn trong việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, thời gian tới hai lực lượng Công an Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn tiếp tục trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục nhân dân tôn trọng pháp luật hai nước, thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động, hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép ở khu vực biên giới. Tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, không để các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng hoạt động tội phạm để chuyển hóa thành các vấn đề chính trị, chống phá cách mạng hai tỉnh, hai nước. Phối hợp quản lý xuất, nhập cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước…

Ngô Quang Văn