Ký quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Bình, Báo Quảng Bình và Đài PT – TH Quảng Bình

161

Ngày 15-3, Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Báo Quảng Bình và Đài PT – TH Quảng Bình trong công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH. Dự hội nghị có Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đinh Tùng Lâm – Phó Giám đốc Đài PT – TH Quảng Bình, đồng chí Cao Trường Sơn – Phó tổng Biên tập Báo Quảng Bình và đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Công an tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài PT – TH Quảng Bình.

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp Công an tỉnh, Báo Quảng Bình và Đài PT – TH Quảng Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông báo một số tình hình ANTT nổi lên trên địa bàn trong thời gian vừa qua; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan báo chí, nhất là Báo Quảng Bình, Đài PT – TH Quảng Bình đã định hướng, phản ánh thông tin các vụ việc khách quan, kịp thời góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các đối tượng phản động, cực đoan trong tôn giáo.

Với từng nội dung của bản quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị Công an tỉnh, Báo Quảng Bình và Đài PT – TH Quảng Bình xây dựng. Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách và giải pháp bảo vệ ANTT; tuyên truyền phổ biến pháp luật về ANTT, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; định hướng dư luận, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch… Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và lĩnh vực báo chí – xuất bản, tập trung là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ BMNN, an ninh mạng, bảo vệ cơ quan. Phối hợp xây dựng duy trì và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình An ninh Quảng Bình trên sóng phát thanh, truyền hình thuộc Đài PT – TH Quảng Bình và chuyên mục An ninh Quảng Bình trên Báo Quảng Bình…vv..

Lãnh đạo Công an tỉnh, Báo Quảng Bình và Đài PT – TH Quảng Bình ký quy chế phối hợp.

Lãnh đạo, chỉ huy 3 đơn vị đã cùng nhau thảo luận, góp ý kiến và cùng nhất trí thông qua Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Báo Quảng Bình và Đài PT – TH Quảng Bình trong công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH.

                                                                  

                                                                                                              Trần Tuấn