Lễ 30/4, 01/5: Xử lý nghiêm việc đội mũ bảo hiểm rởm khi đi xe máy

209

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công điện 503/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2017.

 

Xin đăng toàn văn Công điện của Thủ tướng:

 

Tiêu Dao