Lịch tiếp công dân tháng 05/2024

30
Đánh giá bài viết

Căn cứ Đièu 18 Luật Tiếp công dân năm 2013; Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ; điểm b khoản 2 Điểm 6 Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thông báo lịch tiếp công dân như sau:

Ngày, tháng, năm Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân Trường hợp đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bận công tác đột xuất, ủy quyền đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp Công dân
15/05/2024 (thứ 4) Đại tá Nguyễn Hữu Hợp Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh

 

* Thời gian tiếp công dân:

– Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’.

– Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’.

3. Địa điểm tiếp công dân: Công an tỉnh Quảng Bình, số 06 đường nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình