Một đơn vị làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy

254
Đánh giá bài viết

Xí nghiệp may Hà Quảng thuộc Tổng công ty cổ phần May 10 được thành lập từ năm 2004. Với chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu và đào tạo nghề may. Trong những năm qua, xí nghiệp may Hà Quảng luôn khẳng định được sức mạnh, sự phát triển không ngừng, trở thành điểm sáng của ngành công nghiệp Quảng Bình. Với số công nhân lên đến hàng nghìn người và phải làm việc trong một môi trường công tác có nhiều chất dễ gây cháy nổ như bông, vải sợi, đồ nhựa, nhiều loại máy móc được lắp đặt hiện đại .v.v. Vì vậy, để xây dựng được một tập thể lớn mạnh, xây dựng được ý thức trách nhiệm trong công việc đối với mỗi CBCNV là một việc làm mà tập thể lãnh đạo xí nghiệp may Hà Quảng hết sức quan tâm. Hàng năm, để đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh, xí nghiệp đã thường xuyên lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với các phong trào thi đua. Đặc biệt xí nghiệp đã phát động phong trào thi đua trong CBCNV xây dựng xí nghiệp an toàn làm chủ, trong đó chú trọng đến các hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Nhờ vậy, mà nhiều năm qua, xí nghiệp may Hà Quảng không để xảy ra vụ cháy nào, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.

 

Đội PCCC của Xí nghiệp May Hà Quảng thường xuyên kiểm tra hệ thống nguồn nước chữa cháy.
Hệ thống vòi phun nước hiện đại phục vụ công tác PCCC vừa được Xí nghiệp May Hà Quảng  đầu tư mua sắm mới.

 

Hiện tại xí nghiệp may Hà Quảng đã thành lập một lực lượng PCCC tại chỗ  gồm: 152 người, biên chế thành 4 tổ, đó là tổ thông tin liên lac; tổ cứu thương; hướng dẫn thoát nạn; tổ chữa cháy và tổ di chuyển tài sản. Xác định công tác PCCC có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh, lực lượng PCCC của xí nghiệp đã làm tốt công tác tham mưu cho tập thể Lãnh đạo xí nghiệp đưa ra các nội quy, quy định về PCCC; chấn chỉnh đội ngũ làm công tác PCCC; đề xuất mua sắm trang thiết bị PCCC hiện đại. Đầu tư xây dựng hệ thống bể chứa nước ngầm lớn 120m3 nằm trong khuôn viên của xí nghiệp. Ngoài ra xí nghiệp còn chú trọng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thường xuyên tập huấn định kỳ công tác PCCC, CNCH cho đội ngũ làm công tác PCCC, CBCNV của xí nghiệp; tổ chức diễn tập các phương án PCCC giả định tại chỗ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn xí nghiệp, kiểm tra an toàn nguồn điện hàng ngày, phục vụ tốt khi có cháy xảy ra. Xí nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao, nhận thức cho đội ngũ CBCNV trong công tác PCCC như phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chuyện chuyên đề về PCCC; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xí nghiệp; tổ chức cho CBCNV xem các chương trình nói về công tác đảm bảo an toàn PCCC, nắm rõ những nguyên nhân gây ra các vụ cháy lớn được phát trên sóng truyền hình; in ấn các tài liệu, văn bản, thông tư, Nghị định, luật PCCC để tổ chức cho từng tổ, nhóm, phòng, ban nghiên cứu; cắt dán panô, áp phích treo quanh trụ sở và những nơi dễ xảy ra cháy nổ; thông qua các buổi họp tổ, họp phòng và họp đơn vị đã có nhiều hình thức biểu dương khen thưởng  những tập thể, cá nhân làm tốt công tác PCCC.

 

Kiểm tra công tác PCCC tại kho xưởng may của Xí nghiệp May Hà Quảng.

 

 Cách làm của xí nghiệp may Hà Quảng trong công tác PCCC đã góp phần đưa thành tích của xí nghiệp trở thành đơn vị nhiều năm liền đứng đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tin rằng, với phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC, lực lượng PCCC, CBCNV của xí nghiệp may Hà Quảng sẽ quyết tâm ngăn chặn được giặc lửa, không để cháy, nổ xảy ra, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp không ngừng lớn mạnh, tạo uy tín và thu hút nguồn lực cho ngành Công nghiệp Việt nam nói chung cũng như tỉnh nhà nói riêng trong tiến trình hôi nhập và phát triển.

 

 

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với công tác PCCC. Pháp lệnh nêu rõ: “Phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của Nhân dân; bảo vệ sản xuất với an ninh trật tự; đồng thời cũng khẳng định công tác PCCC là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân và của toàn xã hội”.

 

 

 

                                                                                      TH