Một ngày ở Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3

1120
Đánh giá bài viết

Là một trong 4 Tiểu đoàn của Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, đóng quân bên chân Đèo Lý Hòa, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của Bộ Công an. Xin giới thiệu một số hình ảnh của đơn vị:

Phát động đợt thi đua đặc biệt và hành quân dã ngoại năm 2018
Đơn vị thường xuyên tăng cường công tác xây dựng lực lượng
Tích cực tổ chức các hoạt động về nguồn
Giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động thực tiễn
Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập
Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập
Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập
Sẵn sàng chiến đấu
Sẵn sàng chiến đấu
Trên đường hành quân

Thực hiện: Ngô Quang Văn