Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSKV trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

555
Đánh giá bài viết

Ngày 24-4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSKV trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, mã số SC.2018.232.050 do Phòng PX03, Công an tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch hội đồng và các thành viên trong Hội đồng.

Thượng tá, Tiến sỹ Hoàng Giang Nam, Chánh thanh tra Công an tỉnh báo cáo đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSKV trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Tại hội nghị, Thượng tá, Tiến sỹ Hoàng Giang Nam – Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày các nội dung cơ bản về đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSKV trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Thượng tá Hoàng Giang Nam – Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Chủ nhiệm đề tài trình bày tại hội nghị.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp khoa học của đề tài, cũng như sự nỗ lực, cố gắng nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì. Đề tài khoa học phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong đảm bảo ANTT tại cơ sở, nhất là đối với những hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực hiện nay và đáp ứng nhu cầu khi triển khai mô hình Công an chính quy về cơ sở. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc và yêu cầu đơn vị chủ quản, chủ nhiệm đề tài sớm chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo quy định để trình cấp trên xem xét, sớm đưa đề tài ứng dụng vào thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm của Cảnh sát khu vực.

 

                                                                   Trần Tuấn