Phấn đấu xử lý thêm 5% số vụ phạm tội sản xuất ma túy mỗi năm

193
Đánh giá bài viết

Quyết định 424/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 có hiệu lực từ ngày 07/4/2017.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 bao gồm một số nội dung cụ thể như sau:

– 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất được tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy;

– Mỗi năm phát hiện, xử lý thêm 5% số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên;

– Triệt xóa từ 5 – 10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy mỗi năm và không phát sinh thêm tụ điểm mới trên toàn quốc;

– Không quá 1 năm kể từ khi xảy ra, 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy trong nước được phát hiện, xử lý triệt để;

– Triệt phá 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

Quyết định 424/QĐ-TTg còn phân rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện Chương trình cho các Bộ, cơ quan ban ngành liên quan. Trong đó, Bộ Công an được giao nhiệm vụ:

a) Thực hiện chức năng quản lý Chương trình; chủ trì, phối hợp xây dựng, phê duyệt, tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện các Đề án, Dự án thuộc Chương trình. Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình.

b) Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn nội dung và chế độ chi tiêu phù hợp với Chương trình.

d) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các cơ quan thực hiện Chương trình ở Trung ương và địa phương.

đ) Hướng dẫn và yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ nội dung và tiến độ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo quy định chung.

e) Tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nội dung Chương trình theo quy định hiện hành.

g) Chủ trì xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án trong Chương trình thuộc chức năng của Bộ Công an. Bao gồm:

– Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kim sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu

Hàng năm, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đáp ứng các yêu cầu đề ra; tng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp.

Hàng năm, 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp được xét xử đúng người, đúng tội và đảm bảo thời gian luật định; 80% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

+ Nhiệm vụ

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp những công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Hỗ trợ kinh phí điều tra, xử lý các vụ án ma túy, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc xảy ra tại những địa bàn khó khăn, phức tạp về kinh tế, xã hội.

Tăng cường năng lực; hỗ trợ nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ ngành Tòa án, Viện kiểm sát trong truy tố, xét xử án ma túy.

Hỗ trợ thí điểm mô hình Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy (Tòa ma túy) tại Việt Nam.

– Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu

Hỗ trợ tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chng ma túy tại 2 – 3 tỉnh, thành phố và 1 – 2 bộ, ngành.

Nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm về ma túy ở các tỉnh, thành phố có biên giới đường bộ lên 30% so với cả nước; các tỉnh, thành phố không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy mới, triệt xóa từ 5 – 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm.

+ Nhiệm vụ

Tiến hành các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán ma túy tại các đa bàn trọng điểm, phức tạp.

Triển khai các hoạt động nghiệp vụ, nắm bắt thông tin đối với các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Hỗ trợ công tác điều tra, giám định các vụ án ma túy lớn; các đợt cao điểm tn công trn áp tội phạm trên tuyến biên gii; các kế hoạch trit phá các t đim đặc biệt phức tạp về ma túy.

– Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu

Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông qua việc trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại; nâng cao tỷ lệ phát hiện, bt giữ tội phạm ma túy ở các tỉnh biên giới.

+ Nhiệm vụ

Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp.

Đầu tư trang bị mới các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám định, phát hiện chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

– Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu

Không để phát sinh tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có tệ nạn ma túy.

Phấn đấu đến hết năm 2020 giảm mức độ phức tạp của 20% số xã, phường, thị trấn.

Mỗi năm phấn đấu giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm từ hơn 1% số người nghiện ma túy trên địa bàn.

Hằng năm phấn đấu triệt xóa từ 5 – 10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy ở những địa bàn mới; tổ chức triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép phát hiện được.

+ Nhiệm vụ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Thực hiện rà soát, thống kê người nghiện ma túy; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý.

Quản lý người nghiện, điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành đim nóng về ma túy ở cơ sở.

Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức các biện pháp phòng ngừa nhm phát hiện sớm và triệt xóa toàn bộ diện tích trng cây có chứa chất ma túy.

Tiêu Dao