Phát huy hiệu quả mô hình ” Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trên địa bàn huyện Quảng Trạch

1150
Đánh giá bài viết

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy và Lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thành lập các tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong các khu dân cư đã phát huy tác dụng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Trương Việt Quảng, Phó Trưởng Công an huyện truyền đạt chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”

Sau hơn một năm nỗ lực triển khai thực hiện, phong trào không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo ra hiệu ứng tích cực trong bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện sâu rộng trên địa bàn 18 xã, có sơ kết rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng, các địa phương đã tổ chức ký cam kết thực hiện 3 nội dung tiêu chí mô hình đó là: Tự quản về con người, tài sản, địa bàn; tự phòng về tội phạm, tệ nạn, tai nạn và những phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự; tự bảo vệ về con người, tài sản, địa bàn. Quá trình triển khai phong trào được lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động khác như “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện, trên cơ sở đó phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo mức đạt và không đạt an toàn về an ninh trật tự ở từng địa phương. Trong quá trình thực hiện mô hình, các đơn vị, địa phương đã linh hoạt tổ chức các hoạt động sơ kết theo từng chuyên đề, giai đoạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, cơ cấu thành viên trong tổ là những người có uy tín và tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Toàn huyện hiện nay có 234 tổ/119 khu dân cư với 3331 thành viên tham gia “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” đã và đang hoạt động có hiệu quả.

Thành viên tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình, cách làm hay từ các địa phương ứng dụng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, các xã đã tạo được thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đối với các thôn thông qua mô hình đã huy động mọi cá nhân, hộ gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.

Triển khai hiệu quả mô hình đã giúp cơ sở làm tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cam kết cùng nhau thực hiện tốt các nội quy, hương ước ở địa phương. Nhiều khu dân cư đã cụ thể hóa nội dung thực hiện “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” thành nhiều mô hình khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình cơ sở, mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm an ninh trật tự như mô hình “Tổ an ninh nhân dân” tại xã Quảng Trường, “Nhóm liên gia tự quản” tại xã Quảng Xuân.

Công an xã Quảng Hưng phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT

Tại vùng đồng bào có đạo, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình nhằm phát huy tác dụng trong vùng đồng bào Công giáo như “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”, mô hình “Tâm sáng, hướng thiện” được triển khai sâu rộng tới các giáo xứ, giáo họ.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được nhân rộng trong toàn huyện đã góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với cơ quan Mặt trận TQ, các tổ chức thành viên; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tạo môi trường ổn định để phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Thanh Thiện