Phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Sơn

85

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, Ban Công an xã Quảng Sơn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, phong trào ngày càng được phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Trần Văn Huyển, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn chỉ đạo Ban Công an xã triển khai công tác đảm bảo ANTT

Quảng Sơn là một xã miền núi nằm về phía Tây Nam của thị xã Ba Đồn, tiếp giáp với các xã Quảng Minh, Quảng Hòa, Quảng Thủy, Quảng Trung, xã Cao Quảng (Tuyên Hóa) và xã Lâm Trạch (Bố Trạch). Với tổng diện tích đất tự nhiên là 5373 ha, có 1774 hộ và 8032 nhân khẩu; trong đó, công giáo có 518 hộ và 2418 nhân khẩu, chiếm gần 1/3 dân số toàn xã. Tình hình an ninh trật tự trong những năm qua luôn được giữ vững, ổn định; tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị triển khai các nội dung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, ma túy. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện, giúp đỡ những người sau cải tạo được hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong những năm qua, Ban Công an Quảng Sơn luôn xác định: Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng”.

 Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tại cơ sở, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nắm vững các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát động phong trào với nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, dễ thực hiện, nội dung thường xuyên được đổi mới. Tổ chức các buổi tọa đàm tuyên truyền về chính sách pháp luật, tác hại của ma túy, trách nhiệm của công dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận xã, các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp cùng lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hiệu quả rõ nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự phối hợp giữa Ban Công an xã với các ngành, đoàn thể thông qua Nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp với Ban Quân sự xã trong bảo vệ an ninh, trật tự đã được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; Hội liên hiệp phụ nữ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tham gia các tệ nạn xã hội; kịp thời phối hợp với cấp ủy, ban hòa giải cơ sở giải quyết những mâu thuẫn, duy trì các tuyến đường tự quản trên địa bàn. Hội cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ”, hội viên cùng các ngành, đoàn thể tập trung xây dựng địa bàn trong sạch không có tội phạm ẩn náu hoạt động; xây dựng thôn xóm văn hóa; Đoàn thanh niên xã với vai trò xung kích, kết hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt luật giao thông, vận động, hướng dẫn thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân, tham gia ứng trực phòng, chống lụt, bão. Việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Công an với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Ban Giám hiệu các nhà trường thường xuyên phối hợp với Ban Công an xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật giao thông, Luật phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền để các em nhận thức được những vấn đề về tội phạm, tránh bị lôi kéo vào con đường phạm tội và tệ nạn xã hội, đồng thời lên án, đấu tranh mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Trần Ngọc Thương, Trưởng Công an xã cho biết: “Ban Công an xã Quảng Sơn luôn chú trọng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tích cực tham mưu, phối hợp xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ to lớn của nhân dân, nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định”.

Nổi bật là, những tháng đầu năm 2017, Ban Công an xã đã tham mưu, phối hợp củng cố, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình như: Đường tự quản an toàn, xanh, sạch đẹp của Hội cựu chiến binh và Hội phụ nữ, đường tự quản của Hội nông dân; củng cố, kiện toàn 83 tổ tự quản về an ninh trật tự, 08 tổ hòa giải, 08 ban an ninh và 16 tổ an ninh nhân dân; quản lý 07 đối tượng tù treo, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 30 đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật ký cam kết không vi phạm, tái phạm; đặc biệt là nắm chắc mọi di biến động về các đối tượng có biểu hiện sử dụng, liên quan đến ma túy để phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn theo dõi, quản lý. Phối hợp điều tra, xử lý 03 vụ/ 05 đối tượng cố ý gây thương tích, 01 vụ/ 04 đối tượng đánh bạc, đốt pháo nổ trái phép 01 vụ/ 01 đối tượng, sử dụng vật liệu nổ trái phép để đánh bắt thủy hải sản 01 vụ/ 01 đối tượng.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Ban Công an xã Quảng Sơn đã vinh dự nhiều lần được các cấp tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và điều đáng ghi nhận đó là được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” hy vọng thời gian đến, Ban Công an xã Quảng Sơn tiếp tục lập được nhiều thành tích mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Quốc Hùng