PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÂY DỰNG PHONG TRÀO VÀ PHỤ TRÁCH XÃ TRONG ĐẢM BẢO ANTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

542
Đánh giá bài viết

Là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên khoảng 8.065 km2, phía Đông có bờ biển dài 116,04km, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với đường biên giới dài 201,87km, Quảng Bình có 01 thành phố thuộc tỉnh, 01 thị xã và 06 huyện với 159 xã, phường, thị trấn, trong đó có 137 xã, thị trấn chưa bố trí lực lượng Công an chính quy; có đầy đủ các loại hình giao thông đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không đi qua thuận tiện cho việc đi lại. Bên cạnh đó Quảng Bình có nhiều di tích lịch sử, như di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha- Kẽ Bàng, động Thiên Đường, đặc biệt năm 2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ với đất mẹ tại quê hương Quảng Bình đã thu hút khách trong và ngoài nước về viếng Đại tướng và tham quan, du lịch ngày càng tăng. Những điều kiện trên là yếu tố thuận lợi để tỉnh Quảng Bình phát triển nền kinh tế, xã hội. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động.

Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực góp phần ổn định an ninh- trật tự tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Có được những kết quả trên, lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã có vai trò đặc biệt quan trọng.

Là lực lượng trực tiếp chiến đấu ở địa bàn cơ sở vùng nông thôn, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Chính quyền, ngành Công an với mọi người dân; thực hiện các biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an xã; nắm tình hình về ANTT ở địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Mỗi một cán bộ chiến sỹ Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT đã không kể ngày đêm khắc phục khó khăn để bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắc tình hình về ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động tệ nạn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã tăng cường cũng cố hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an xã có đủ phẩm chất, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu công tác ở địa phương. Nắm chắc tình hình về ANTT, việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thắc mắc, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân có liên quan đến ANTT, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục, kích động nhân dân gây rối, tụ tập đông người, cản trở giao thông, hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị và các linh mục cực đoan trong công giáo. Đặc biệt sau sự cố công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển cho các tỉnh Miền Trung và việc xử lý sự cố của chính quyền các cấp. Tham mưu xây dựng, kiện toàn 137 Ban Công an xã, thị trấn với 1.668 đồng chí hoạt động có hiệu quả.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách về ANTT đã tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ANTT để vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu cụ thể hóa các tiêu chí đảm bảo ANTT thành các nội quy, quy chế, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố. Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa bàn nông thôn và theo các chuyên đề cụ thể của từng địa phương; gắn phong trào thi đua với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” …nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách về ANTT luôn quan tâm tham mưu, củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT đang phát huy tác dụng như: Mô hình “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Cụm liên hoàn an toàn về ANTT vùng giáp ranh giữa các xã thuộc hai huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị”, “Tổ xung kích tự quản về ANTT”,  “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, biên giới”, “Cổng trường an toàn về ANTT”, “Cờ ATGT”, “Dòng họ tự quản”, “Khu dân cư không có ma túy”…

Thực hiện Kế hoạch số 486/KH-CAT-PV11-PC64 ngày 19/3/2018 của Lãnh đạo Công an tỉnh về kiểm tra chất lượng CSKV- Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT năm 2018 với 96 đồng chí Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT ở 137 xã, thị trấn, có 78 đồng chí tham gia kiểm tra (18 đồng chí chưa đủ thời gian công tác 6 tháng), qua kiểm tra có 43 đồng chí xếp loại Giỏi (chiếm tỷ lệ 55,1%); 34 đồng chí xếp loại Khá (chiếm tỷ lệ 43,6%); 01 đồng chí xếp loại Trung bình (chiếm tỷ lệ 1,3%).

Có thể nói rằng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an tỉnh Quảng Bình đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hành động đối với nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mọi tầng lớp nhân dân. Hiệu quả của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thượng tá Nguyễn Đình Nghiệp                        

Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ