Phòng Cảnh sát môi trường tuyên truyền pháp luật tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

283
Đánh giá bài viết

Phòng Cảnh sát môi trường vừa phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm cho các cơ quan, doanh nghiệp trong khu Công nghiệp Tây Bắc và Bắc Đồng Hới.  Dự Hội nghị có đồng chí Đậu Trọng Cảnh – PGĐ Ban Quản lý Khu kinh tế,  đồng chí Thượng tá Cao Ngọc Lâm – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường và gần 100 lãnh đạo, cán bộ phụ trách môi trường của các cơ quan, doanh nghiệp. 

 

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo viên đã truyền đạt đến Hội nghị những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thông tin về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng Cảnh sát môi trường trên các lĩnh vực về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

 

Đồng chí Cao Ngọc Lâm Trưởng phòng Cảnh sát môi trường phát biểu tại hội nghị
Đ/c Đoàn Phúc Trà – Ban quản lý KKT đã thông qua những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Trọng tâm là những điểm mới trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, một số phương pháp đảm bảo ATTP trong các bếp ăn tập thể và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. Thông qua hội nghị này nhằm giúp cho nhận thức pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân được nâng lên; các bài học kinh nghiệm, mô hình tốt về bảo vệ môi trường được nhân rộng, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm được phát huy; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát môi trường trong phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP.

Trần Thị Lương – PC05