Phòng CSGT triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT đường sắt

579
Đánh giá bài viết

Cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan chức năng, trong thời gian qua TTATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình TTATGT đường sắt vẫn còn đó tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn dễ dẫn đến xảy ra tai nạn. Ngoài công tác tuần tra xử lý vi phạm, đóng các lối đi tự mở, giải tỏa vi phạm hành lang… Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo TTATGT đường sắt cho Nhân dân và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đường sắt cho bà con Nhân dân xã Quảng Tiên.

Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt cho bà con Nhân dân xã Quảng Tiên, các em học sinh trường THCS Quảng Tiên và trường THCS Quảng Sơn, TX. Ba Đồn.

Tại các buổi tuyên truyền có hơn 600 em học sinh và bà con nhân dân được cán bộ của phòng CSGT phổ biến một số quy định của Luật Đường sắt, kỹ năng điều khiển xe qua đường sắt an toàn, quy tắc tuân thủ biển báo, các hành vi bị nghiêm cấm cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, đồng thời ký cam kết chấp hành pháp luật về đảm bảo TTATGT đường sắt.

Ký cam kết bảo vệ an toàn giao thông đường sắt tại trường THCS Quảng Sơn, TX. Ba Đồn.

Trong thời gian tới Phòng CSGT, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường sắt trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật của người dân và các em học sinh, đồng thời còn là một tuyên truyền viên tích cực để vận động người thân, gia đình, bạn bè chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT đường sắt.

Trần Tuấn – Văn Chín