Quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an qua đường dây điện thoại nóng.

724
Đánh giá bài viết

 

Ngày 15/11/2018, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết đinh số 7288/QĐ-BCA-X05 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an qua đường dây điện thoại nóng.

Theo đó, Công an các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh Quảng Bình, Công an các huyện, thị xã, thành phố; Công an các phường, đồn, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an: 069.234.2593 và số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Quảng Bình: 0915.277.676 với nội dung “Điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân” tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương mình để nhân dân, cơ quan, tổ chức biết, thực hiện.

 

 

Phòng Thanh tra, Công an tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm chủ động quản lý, sử dụng số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, hiệu quả tin phản ánh của nhân dân, cơ quan tổ chức về tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Vì vậy, khi  người dân thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng phải sử dụng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và có nội dung cụ thể về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng. Thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết.

                                                                   Công an Quảng Bình