Quán triệt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư

199
Đánh giá bài viết

Sáng 15/10/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, UVTVTU- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh và đại diện một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVTV Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Bình

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an các địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp. Thực hiện chủ trương trên, ngày 30/7/2021 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ngày 28/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí Thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

 

BBT