Quy định mới về Tội hiếp dâm có hiệu lực từ 01/01/2018

1508

Quy định mới về Tội hiếp dâm là một trong những nội dung nổi bật tại Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2017, được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018.

 

Ảnh minh họa.

 

  Tội hiếp dâm được quy định rất rõ tại Bộ Luật hình sự 1999, được sữa đổi bổ sung tại Bộ Luật hình sự 2015:

– Trong các Điều 141 tội hiếp dâm, Điều 142 tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Điều 143 tội cưỡng dâm, Điều 144 tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Điều 145 tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đã mở rộng nội hàm khái niệm “giao cấu” thành “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác”

  Để đảm bảo phản ánh được những yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục, thì bên cạnh việc thực hiện hành vi giao cấu, các Điều 141, 142, 143, 144, 145 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm trường hợp nếu người phạm tội “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác mà không được sự đồng ý của nạn nhân” cũng bị coi là thực hiện các tội phạm này.

– Trong điều 142 Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi của Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã có sự sửa đổi chính sách hình sự đối với hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.

– Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 tại khoản 4 điều 112 có quy định mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm và phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội này, là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

  Để phân hóa chính sách xử lý hình sự đối với hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, Tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015  vẫn khẳng định mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, nhưng tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc xử lý theo từng khung hình phạt tương ứng, từ khoản 1 đến khoản 3 Điều 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

– Trong chương XIV của Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Và được quy định tại điều 147 của bộ luật này.

  Nếu như Bộ Luật Hình sự 1999 chưa quy định rõ đối với tội hiếp dâm gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân thì sang đến Bộ Luật Hình sự 2015, nội dung này đã được quy định một cách cụ thể và mới đây Bộ Luật Hình sự 2017 được sửa đổi như sau:

– Người nào phạm tội hiếp dâm mà gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% (BLHS 2015 quy định tỷ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

– Ngoài ra, nếu phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% (BLHS 2015 quy định tỷ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

 

Tiêu Dao