Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2024

532
Đánh giá bài viết

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Quảng Bình cũng đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, lực lượng Công an Quảng Bình tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ Công an tặng Cờ trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023.

Với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Công an Quảng Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” gắn với việc phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc và ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, cùng 3 mục tiêu, 9 nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp, Công an Quảng Bình đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu và kiên quyết xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANQG, không để bị động bất ngờ, “điểm nóng” phức tạp về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Các chỉ tiêu công tác cơ bản đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; điều tra, khám phá 626/643 vụ phạm pháp chung, đạt tỷ lệ 97,36%, làm rõ 1.141 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,76%. Phá nhiều chuyên án, vụ án được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân khen thưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Đã triển khai nhiều đợt cao điểm thực hiện đồng bộ Đề án 06, huy động toàn lực lượng thực hiện chương trình “Một tuần làm Công an xã” tăng cường về các xã, phường, thị trấn hỗ trợ Công an cấp huyện triển khai làm CCCD, cài đặt ứng dụng VneID với phương châm “Làm hết việc không làm hết giờ”. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Quốc gia chuyển đổi số, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý xã hội và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Công an Quảng Bình là một trong số các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 50 ngày cấp CCCD gắn chíp đối với 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn và là một trong 21 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử; xếp thứ 09 toàn quốc về hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch CSDLQG về dân cư.

Thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Không để xảy ra TNGT đường thủy nội địa và TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, đã triển khai quyết liệt, xử lý mạnh đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe quá tải… với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Tổ chức diễn tập thực binh về PCCC và CNCH; phương án PCCC và CNCH tại các tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp ANTT. Xây dựng Công an phường điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đã xây dựng mới 07 mô hình bảo đảm ANTT, rà soát, thanh loại 10 mô hình hoạt động kém hiệu quả; đến nay, có 86 mô hình hoạt động có hiệu quả. Trong đó, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được Cục V05 Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc; mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình” được Cụm thi đua số 5 thông báo nhân rộng trên toàn Cụm.

Tập trung bảo đảm lộ trình thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và 03 nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá cùng các chỉ tiêu công tác trọng tâm đề ra từ đầu năm. Công an Quảng Bình đã thực hiện tốt các Đề án, chương trình của Bộ Công an, UBND tỉnh, nhất là việc thực hiện Đề án số 19 về sắp xếp bộ máy bên trong của Công an các đon vị địa phương, tiếp tục tăng cường bố trí cán bộ từ tỉnh về Công an cấp xã và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, là một trong những Đề án sớm được phê duyệt, ban hành trên phạm vi toàn quốc (đứng thứ 07/63 địa phương), được Đảng ủy Công an Trung ương biểu dương, khen ngợi. Triển khai quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 31/10/2023, đã giải ngân gần 90% vốn, đứng thứ 5 toàn ngành… Đặc biệt, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 5, Công an Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, là một trong các nhân tố điển hình thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được, Công an Quảng Bình có 232 lượt tập thể, 1.039 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó có 02 tập thể, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công các hạng và 05 cá nhân được tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba. Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình là một trong 08 Đảng bộ trong toàn quốc được tôn vinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ Công an tặng Cờ trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, toàn lực lượng Công an Quảng Bình sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, xây dựng Công an Quảng Bình thật sự trọng sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Đề cao vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở; chủ động xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự; kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án số 06, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến liên thông, thông suốt đến cấp xã, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đại tá NGUYỄN HỮU HỢP

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh