Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày “Chủ nhật xanh”

295
Đánh giá bài viết

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quân, triển khai các ngày “Chủ nhật xanh” làm vệ sinh môi trường biển, cảnh quan, trụ sở Công an các đơn vị xanh – sạch – đẹp.

Các hoạt động triển khai ngày “Chủ nhật xanh” tập trung đi vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả gồm các nội dung là: Đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của ngày “Chủ nhật xanh” đồng loạt trong cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh; đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình cộng đồng hành động “Chống rác thải nhựa”; phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và xử lý rác sinh hoạt…

Quốc Khánh