Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2024

35
Đánh giá bài viết
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 02/2024.

Toàn quốc xảy ra 4.634 vụ; khám phá 3.748 vụ; bắt giữ, xử lý 8.075 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,88%; triệt phá 21 băng, nhóm. So với tháng 01/2024, giảm 100 vụ (-2,11%), giảm 152 số vụ khám phá (-3,90%), giảm 879 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-9,82%), tăng 05 số băng, nhóm bị triệt phá (+31,25%).

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 795 vụ, so với tháng 01/2024 giảm 390 vụ (-32,91%)

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 02/2024.

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 65 vụ, so với tháng 01/2024 giảm 16 vụ (-19,75%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.374 vụ, so với tháng 01/2024 giảm 2.845 vụ (-54,51%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 314 đối tượng truy nã, 143 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 01/2024, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 125 đối tượng (-28,47%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại giảm 56 đối tượng (-28,14%).

(Nguồn: bocongan.gov.vn)