Sớm xây dựng trung tâm một cửa liên thông để phục vụ nhu cầu của người dân

63
Đánh giá bài viết

“Trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ khảo sát, xây dựng trung tâm một cửa liên thông và tiếp tục nỗ lực rút gọn các thủ tục hành chính đối với các bộ phận liên quan đến tiếp dân nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân”. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh tại Hội nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) vào ngày 24-5 vừa qua.

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC năm 2018 và Quý I năm 2019, Ban chỉ đạo đã tập trung tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh về công tác CCHC. Từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy Công an các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đáp ứng với yêu cầu công tác CCHC và hiện đại hóa nền hành chính trong lực lượng Công an.

Hội nghị Ban chỉ đạo CCHC Công an tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Công an, đảm bảo thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC nhanh chóng, đúng thời hạn, đúng quy định, rút ngắn thời hạn trên một số TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác, được cấp ủy, chính quyền tỉnh, các ngành, các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Những kết quả trong cải cách thủ tục hành chính đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa tiêu cực, hạn chế tình trạng gây phiền hà cho nhân dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác khác có tiếp xúc với nhân dân; góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo về công tác CCHC trong thời gian tới, đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh yêu cầu: Ban chỉ đạo cần bám sát chương trình CCHC; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết nhu cầu của người dân và rà soát rút ngắn cải cách trong nội bộ ngành; nâng cao ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra..vv.. Riêng đối với đơn vị Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung đổi mới phương pháp làm việc theo hướng hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, đặc biệt cần thường xuyên tổ chức lưu động cấp CCCD cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

 

                                                                   Trần Tuấn