Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

365
Đánh giá bài viết

Ngày 23/12 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 11) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy các bộ, ban, ngành. Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện chỉ huy các Phòng liên quan thuộc Công an tỉnh, thủ trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình
đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị cho thấy, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, tội phạm và vi phạm được kiềm chế tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, tạo uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46, Lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT và PCTP. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo đảm ANTT và PCTP trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp sớm tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 13 của Bộ Chính trị, Kết luận số 15 của Ban Bí thư. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ANTT. Đảng đoàn Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến ANTT và PCTP, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp cụ thể, rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Tập trung xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tuyệt đối trung thành với tổ quốc  với đảng, nhà nước và nhân dân, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao hợp lý trên các địa bàn đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ trong mọi tình huống, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND thật sự  trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc của Đảng, tính chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong thực hiện công tác bảo đảm ANTT, PCTP… Chú trọng đến xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận phù hợp trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược, từng lĩnh vực cụ thể; phải dựa vào nhân dân, lấy người dân là trung tâm để triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT và PCTP, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng chức năng sẽ triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANQG, TTATXH trong thời gian tới và sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hoá các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị bằng chương trình hành động.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Việt Hùng – ANTV