Tập huấn công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiểm xã hội và công tác sử dụng khai thác phần mềm quản lý thông tin cán bộ trong Công an nhân dân

171
Đánh giá bài viết

Ngày 25/12/2018 Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiểm xã hội và công tác sử dụng khai thác phần mềm quản lý thông tin cán bộ trong Công an nhân dân năm 2018. Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, chính sách và bảo hiểm xã hội và công tác sử dụng khai thác phần mềm quản lý thông tin cán bộ trong Công an nhân dân năm 2018

Tại hội nghị đồng chí Thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng phòng tổ chức cán bộ đã báo cáo tổng quan về công tác tổ chức cán bộ năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong những năm qua, với đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện thống nhất và sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, công tác tổ chức cán bộ, chính sách và bảo hiểm trong lực lượng Công an Nhân dân cả nước đã có nhiều đổi mới, tiến bộ tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp sức xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, tạo động lực nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu vì Nhân dân phục vụ.

 

Đồng chí Thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng phòng tổ chức cán bộ đã báo cáo tổng quan về công tác tổ chức cán bộ năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Từ những yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi bức thiết trong tình hình mới, hiện lực lượng Công an Nhân dân đang quyết liệt thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng, sắp xếp tổ chức lại bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Do vậy, công tác tổ chức cán bộ, chính sách và bảo hiểm xã hội trong lực lượng Công an Nhân dân đòi hỏi phải có những bổ sung, đổi mới, nâng cao cho phù hợp, theo kịp với yêu cầu của tình hình mới.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị,

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2018, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ và chính sách như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5,6,7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương. Việc tổ chức hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả bước đầu trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiểm xã hội thời gian vừa qua của lực lượng CAND. Qua đó chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế và phổ biến; quán triệt một số văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện.

Đây cũng là dịp các đồng chí cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, chính sách và bảo hiểm xã hội trong toàn lực lượng được trao đổi, học tập, tiếp thu kinh nghiệm trong công tác, nâng cao nhận thức về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách. Do đó, các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến, tiếp thu đầy đủ nội dung tại hội nghị để tiếp tục truyền đạt đến cán bộ, chiến sỹ và tổ chức thực hiện tốt quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND”.

Việt Hùng