Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình

65
Đánh giá bài viết

Sáng nay (3/11/2016), Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin bài và ảnh đăng trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh cho đội ngũ cộng tác viên. 

Tại Hội nghị, các cộng tác viên đã được tập huấn các kỹ năng cơ bản nhằm viết tốt hơn các thể loại báo thường dùng như: Tin, gương người tốt việc tốt… Bên cạnh đó, các cộng tác viên cũng được hướng dẫn cách làm thế nào để có những bức ảnh chất lượng, truyền tải đầy đủ nội dung, phù hợp với yêu cầu của báo điện tử.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin bài ảnh cho đội ngũ cộng tác viên.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin bài ảnh cho đội ngũ cộng tác viên.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nghiệp vụ viết tin bài ảnh cho đội ngũ cộng tác viên; phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Minh Trâm – Việt Hùng