Tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở Thị trấn nông trường Việt Trung

471
Đánh giá bài viết

Công an tỉnh Quảng Bình chọn Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch để xây dựng mô hình “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai mô hình “Chung tay hướng nghiệp”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Minh – Phó chủ tịch UBMT Tổ Quốc huyện Bố Trạch.

Hội nghị Xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai mô hình “ Chung tay hướng nghiệp “
Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Minh – Phó chủ tịch UBMT Tổ Quốc huyện Bố Trạch dự và chỉ đạo hội nghị

Việc xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn; củng cố xây dựng ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư, để thu hút cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia. Phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an thị trấn, bảo vệ dân phố, trưởng bản, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời ổn định, ngay từ đầu các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Thiếu tá Phạm Cẩm Chung, Trưởng Công an Thị trấn báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn

Triển khai xây dựng Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có ý nghĩa rất thiết thực trong việc phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động cán bộ và Nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếp nhận, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhằm xây dựng Thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Hội nghị cũng đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai mô hình “Chung tay cảm hóa, hướng nghiệp” với việc huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm, tái hòa nhập đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường là yêu cầu cần thiết đặt ra.

Đại diện các ngành, đoàn thể, TDP, Bản ký cam kết thực hiện công tác Xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai mô hình “ Chung tay hướng nghiệp “
Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các cá nhân và tập thể thực hiện tốt mô hình ” Bản đoàn kết an toàn về ANTT “

Theo đó, Công an Thị Trấn Việt Trung là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo mô hình. Ban chỉ đạo mô hình phân công đại diện 1 trong các đơn vị khối đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan đơn vị phối hợp với lực lượng công an phường, tư pháp, TDP, đại diện gia đình người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương phối kết hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể để quản lý, giáo dục, giúp đỡ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng. Vận động các cơ quan ban ngành đoàn thể hướng nghiệp, dạy nghề, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hỗ trợ tạo công ăn việc làm ổn định cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, vận động họ tham gia các phong trào, hoạt động như tuần tra kiểm soát, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm cho Công an Thị Trấn, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai mô hình “ Chung tay hướng nghiệp “

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh mong muốn: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và mô hình “Chung tay hướng nghiệp”, sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương, tạo môi trường xã hội ổn định cho người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Để xây dựng thành công mô hình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND Thị trấn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Công an Thị trấn và các ban ngành, đoàn thể xã tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Quá trình thực hiện Công an tỉnh sẽ chỉ đạo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; trên cơ sở đó chỉ đạo nhân rộng ra các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu xây dựng địa phương an toàn, văn minh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Việt Hùng