Thông báo tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân

28452
Đánh giá bài viết

Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh thông báo về việc tuyển chọn Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân.

 

Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi, công khai chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách xuất sắc, tiêu biểu vào Công an nhân dân, cụ thể như sau:

  1. Về đối tượng tuyển chọn:

Những đồng chí Công an xã bán chuyên trách đã từng công tác hoặc đang công tác tại Công an xã.

  1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 2 – 3 đồng chí.
  2. Về tiêu chuẩn tuyển chọn:

– Thực hiện theo Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân. Riêng:

+  Về tuổi đời: Thông tư số 55/2019/TT-BCA quy định không quá 30 tuổi, tuy nhiên, đối với số Công an xã đã có thời gian cống hiến và đã đóng bảo hiểm xã hội thì có thể tuổi đời tuyển chọn vào CAND cao hơn, nhưng phải bảo đảm khi hết tuổi phục vụ trong CAND có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm (tính từ lúc đóng bảo hiểm xã hội) và tối đa không quá 40 tuổi.

+ Về trình độ: Đã được đào tạo Trung  cấp Công an trở lên.

– Ưu tiên cán bộ từng là Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, cán bộ là người dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, có nhiều cống hiến xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm công tác, có uy tín, hàng năm được phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng Bằng khen (từ cấp tỉnh trở lên).

Đề nghị Công an các đơn vị phổ biến, quán triệt chủ trương tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an an nhân dân đến tận từng Công an xã bán chuyên trách đăng ký hồ sơ xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về phòng PX01, Công an tỉnh Quảng Bình trước ngày 15/8/2021 để tập hợp báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xem xét, quyết định. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với Đội Tổ chức biên chế và đào tạo, SĐT: 0901716755.

Chi tiết kế hoạch: Kế hoạch tuyển chọn Công an xã 2021

BBT