Tiến hành sơ kết thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

653
Đánh giá bài viết
Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-BCĐ của UBND tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (2012-2017).
 
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, bên cạnh việc triển khai công tác chỉ đạo, tổ chức quán triệt Thông tư 23 cũng như những hình thức, biện pháp thực hiện ở địa phương, đánh giá tiến độ triển khai ở các xã, thị trấn, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đánh giá hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự (ANTT), tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng trực tiếp tham gia hướng dẫn ở các cấp, cán bộ làm công tác tuyên truyền, cán bộ cơ sở. Mặt khác, các cơ quan, ban, ngành tiến hành đánh giá kết quả xây dựng đơn vị an toàn về ANTT phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở từng đơn vị; giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT như phát triển đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người, mâu thuẫn tranh chấp phức tạp trong nội bộ Nhân dân…; vận động Nhân dân phát hiện tố giác tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ…

Các sở, ban, ngành và đơn vị cũng sẽ xem xét kết quả xây dựng đơn vị an toàn về ANTT phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn kết giữa xây dựng đơn vị an toàn về ANTT với việc phát triển kinh tế – xã hội, triển khai phong trào, cuộc vận động cách mạng như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… đồng thời tổng kết kết quả thực hiện Tiêu chí số 19 về “an ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn văn hóa”, “Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường văn hóa”…

Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng tình hình, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Thông tư số 23, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Thông tư 23; đồng thời phát hiện, phổ biến nhân rộng những địa phương, đơn vị có hình thức, biện pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả.

(Quang Binh Portal)