Tiên phong trong chuyển đổi số

100
Đánh giá bài viết

Năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện quyết liệt, thần tốc các biện pháp, giải pháp và lộ trình nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn.

Lực lượng Công an tranh thủ buổi tối hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Công an tỉnh đã triển khai chương trình “Một tuần làm Công an xã”, huy động toàn lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn triển khai làm căn cước công dân (CCCD), cài đặt ứng dụng VNeID với phương châm “làm hết việc không làm hết giờ”. Thành lập các đội hình hỗ trợ làm CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hội đồng hương ở khu vực miền Nam.
Thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến trên 25 dịch vụ thiết yếu của đề án. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”. Xây dựng 35 mô hình điểm, như: Dịch vụ công thiết yếu; xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng giấy tờ; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VNeID…
Thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhờ đó, tiến độ và hiệu quả đề án được nâng cao. Công an Quảng Bình là một trong các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 50 ngày đối với việc cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn và là 1 trong 21 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử; xếp thứ 9 toàn quốc về hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngô Quang Văn