Tiêu chí tuyển chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

583
Đánh giá bài viết

Thông tư 38/2016/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được ban hành ngày 28/09/2016.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, đối tượng là nữ công dân Việt Nam sẽ được xem xét, tuyển chọn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân nếu có đủ các điều kiện sau:

– Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự;

– Có trình độ trung cấp y, tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an;

– Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển chọn.

Căn cứ nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định bổ sung danh mục ngành, nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối với những công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Thông tư 38/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

 

Tiêu Dao