Tìm hiểu nội dung BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về ” Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”

1007
Đánh giá bài viết

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại Điều 326 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

Ảnh minh họa.

 

Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng cũng như truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tác động tiêu cực lớn đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đối tượng tác động của hành vi phạm tội này là các dạng sản phẩm văn hóa đồi trụy như: sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc các vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trái với truyền thống văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam.

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể thường, người phạm tội là bất kỳ người nào có năng lực TNHS và đạt độ tuổi theo luật định.

Mặt khách quan của tội phạm này có thể được thể hiện ở một trong những hành vi sau:

– Làm ra văn hóa phẩm đồi trụy là tự mình tạo ra hoặc tham gia tạo ra vật phẩm văn hóa đồi trụy với vai trò khác nhau;

– Sao chép văn hóa phẩm đồi trụy là những hành vi như chụp lại, vẽ lại, ghi hình lại vật phẩm văn hóa đồi trụy;

– Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy là cho người khác xem, mượn, thuê những vật phẩm văn hóa đồi trụy;

– Vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy là chuyên chở vật phẩm văn hóa đồi trụy có thể bằng tiền hoặc tài sản khác;

– Tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi cất giữ trong nhà, tại nơi làm việc, giữ trong người các vật phẩm văn hóa đồi trụy;

– Hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như: dịch các văn hóa phẩm đồi trụy từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài…

Những hành vi nêu trên đây chỉ cấu thành tội phạm khi thuộc trong những trường hợp sau:

+ Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

+ Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

+ Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

+ Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Tội phạm hoàn thành từ thời điểm người phạm tội là bất kỳ người nào có năng lực TNHS và đạt độ tuổi theo luật định.

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn thực hiện hành vi đó. Động cơ phạm tội có thể là vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, mục đích phạm tội người phạm tội thực hiện những hành vi trên là nhằm phổ biến những vật phẩm văn hóa đồi trụy đến nhiều người khác.

Điều 326 BLHS năm 2015 quy định 3 khung hình phạt:

– Khung cơ bản, có mức phạt tiền từ 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Khung  tăng nặng, có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm áp dụng cho trường hợp phạm tội sau: Có tổ chức (là hình thức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm được quy định trong khoản 2 Điều 17 BLHS năm 2015); Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB); Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh; Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị; Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm.

– Khung tăng nặng, có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm áp dụng cho trường hợp phạm tội sau: Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên; Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên; Phổ biến cho 101 người trở lên.

Ngoài hình phạt chính nêu trên người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Điều 326. Tội truyền bá vật phẩm văn hóa đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Tiêu Dao