Tìm hiểu nội dung BLTTHS năm 2015 “Điều 136. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí”

1745

Các chi phí tố tụng như trả tiền thù lao cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa, chi phí cho hoạt động giám định, định giá tài sản; các khoản chi phí khác theo quy định của Pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, yêu cầu chỉ định người bào chữa chi trả. Trong trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý cử trợ giúp viên pháp lý làm người bào chữa thì chi phí cho người bào chữa do Trung tâm chi trả.

 

Ảnh minh họa.

 

+ Án phí là một loại chi phí trong tố tụng hình sự được tính bằng đồng tiền Việt Nam.

– Án phí hình sự sơ thẩm do người bị kết án chịu. Trường hợp tòa án tuyên bị cáo không có tội thì Nhà nước chịu án phí. Án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009. Khi quyết định về án phí, Tòa án ghi rõ mức án phí và căn cứ áp dụng trong bản án, quyết định.

– Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hình sự thuộc về: bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm; bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự và phần dân sự của bản án sơ thẩm phải chịu án phí hình sự phúc thẩm và án phí dân sự phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên toàn bộ quyết định của bản án sơ thẩm; người bị hại kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại và của Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án, quyết định sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không phạm tội; người kháng cáo phần quyết định về dân sự của bản án sơ thẩm phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo yêu quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009.

Người kháng cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm trong các trường hợp: Tòa án tối cao phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm để điều tra, xét xử lại hoặc đình chỉ vụ án; người kháng cáo rút đơn kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm hoặc yêu cầu kháng cáo của họ được Tòa án chấp nhận.

+ Trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại hoặc đại diện hợp pháp của bị hại quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khi xét xử nếu Tòa án ra bản án tuyên bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố thì bị hại phải chịu án phí.

+ Các khoản lệ phí như lệ phí cấp bản sao giấy tờ của bị hại, đương sự như sao cấp trích lục bản án theo yêu cầu của người tham gia tố tụng hoặc lệ phí sao chụp tài liệu tại Tòa án của người bào chữa sẽ do những người này chi trả; các chi phí tố tụng khác như chi cho bảo quản vật chứng, vận chuyển vật chứng của vụ án, bảo vệ phiên tòa, dẫn giải người làm chứng, người bị hại…, được cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền chi trả theo quy định của pháp luật.

 

Điều 136. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí

1. Chi phí quy định tại khoản 4 Điều 135 của Bộ luật này do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi trả; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do Trung tâm này chi trả.

2. Án phí do người bị kết án hoặc Nhà nước chịu theo quy định của pháp luật. Người bị kết án phải trả án phí theo quyết định của Tòa án. Mức án phí và căn cứ áp dụng được ghi rõ trong bản án, quyết định của Tòa án.

3. Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật này thì bị hại phải trả án phí.

4. Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật.

 

 

Thanh Đạt