Tìm hiểu nội dung Điều 144 BLTTHS năm 2015 về “Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”

167
Đánh giá bài viết

Điều luật quy định về nội dung, hình thức của các loại nguồn tin về tội phạm quan trọng và có tính phổ biến làm căn cứ xác định dấu hiệu của tội phạm trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, đó là tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Ảnh minh họa.

– Tố giác về bản chất là hoạt động tố cáo của cá nhân khi họ phát hiện có dấu hiệu của tội phạm;

– Tin báo về vụ việc hoặc dấu hiệu của tội phạm là hoạt động thông báo của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Kiến nghị khởi tố là hoạt động mang tính chất công vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm trên cơ sở tài liệu chứng cứ mà họ gửi kèm theo văn bản kiến nghị khởi tố.

Do khác nhau về tính chất như trên nên về hình thức, tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản, tuy nhiên kiến nghị khởi tố phải bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi tới Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.

Để hạn chế lợi dụng việc tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để vu khống, làm hại người khác và lãng phí nguồn lực của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin, điều luật nhấn mạnh: người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố sai sự thật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 144. Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Thanh Đạt