Tìm hiểu nội dung Điều 33 BLHS năm 2015 về “Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội”

2989

Theo quy định của BLHS thì pháp nhân thương mại chỉ chịu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn các điều kiện như: Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và 3 Điều 27 BLHS năm 2015.

 

Ảnh minh họa.

 

– Sự khác nhau cơ bản giữa phạm vi phải chịu trách nhiệm hình sự của cá nhân người phạm tội với pháp nhân thương mại phạm tội là pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về 31 tội phạm được quy định tại Điều 76 BLHS năm 2015, tuy vậy, việc chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại không loại trừ chịu trách nhiệm hình sự của cá nhân.

– Hình phạt chính được Tòa án áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm: Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn, Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Khi quyết định mức phạt tiền cụ thể đối với pháp nhân thương mại phạm tội, Tòa án phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấn hơn 50.000.000 đồng. Ngoài hình phạt chính là phạt tiền thì pháp nhân thương mại khi phạm tội còn có thể bị Tòa án áp dụng các hình phạt chính khác như: đình chỉ hoạt động có thời hạn (Đọc bình luận Điều 78 BLHS năm 2015), Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (Đọc bình luân Điều 79 BLHS năm 2015).

– Hình phạt bổ sung được Tòa án áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội kèm theo với hình phạt chính có thể bao gồm một hoặc một số hình phạt như: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (Đọc bình luận Điều 80 BLHS năm 2015); Cấm huy động vốn (Đọc bình luận Điều 81 BLHS năm 2015); Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

– Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

 

Điều 33. Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

1. Hình phạt chính bao gồm:

a) Phạt tiền;

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;

b) Cấm huy động vốn;

c) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

 

Quang Thắng