Tìm hiểu nội dung về “Tội cố ý truyền HIV cho người khác” tại Điều 149 BLHS năm 2015 .

1084
Đánh giá bài viết

BLHS năm 2015 đã sửa đổi điều luật từ ba khoản thành bốn khoản quy định cụ thể các trường hợp phạm tội so với BLHS năm 1999. Đồng thời, bổ sung các tình tiết tăng nặng định khung “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương có thể từ 31% đến 60%” (duy định tại khoản 2). Khoản 3 quy định các hành vi bổ sung “Đối với phụ nữ mà biết có thai; Đối với 06 người trở lên; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát”.

 

Ảnh minh họa.

 

Hành vi phạm tội làm tổn hại đến sức khỏe của người khác và cũng làm ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự con người.

Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS.

Đây là hành vi của người không bị nhiễm HIV và vì một lý do nào đó mà người này cố ý truyền HIV cho người khác dưới các hình thức khác nhau: Ví dụ: y tá cố ý dùng bơm kim tiêm đã dùng tiêm cho ngừi nhiễm HIV lại tiếp tục dùng cho người khác với mục đích để người này nhiễm HIV hoặc do thù hằn cá nhân mà một người đã cho máu có nhiễm HIV cho vào bịch máu đang truyền cho bệnh nhân nhằm để người này bị nhiễm HIV…

Tội phạm hoàn thành khi có hành vi cố ý truyền HIV cho người khác, hậu quả nạn nhân có bị nhiễm HIV hay không, không là dấu hiệu bắt buộc.

Nếu một người dùng thủ đoạn đe dọa truyền HIV cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì  phải định tội là cướp tài sản (Điều 168 BLHS năm 2015)

Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp. Mục đích nhằm truyền HIV cho người khác. Động cơ có thể trả thù cá nhân hay động cơ khác. Động cơ không là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

Điều 149 BLHS năm 2015  về tội phạm này có các khung hình phạt sau đây:

– Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Đây được coi là mức hình phạt nghiêm khắc và là tội phạm nghiêm trọng.

 Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Đối với người dưới 18 tuổi; Đối với từ 02 người đến 05 người; Lợi dụng nghề nghiệp; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60 %

Trong đó trường hợp lợi dụng nghề nghiệp để truyền HIV cho người khác là tình tiết tăng nặng do người có nghề nghiệp dễ thực hiện tội phạm, mức độ gây ra cho xã hội có thể nhiều người…đồng thời cũng gây khó khăn cho việc điều tra, phát hiện nên cần thiết phải xữ lý nghiêm khắc. Ví dụ y tá, bác sỹ…

– Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Đối với phụ nữ mà biết là có thai; Đối với 06 người trở lên; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội này có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho người khác

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

c) Đối với người dưới 18 tuổi;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Lợi dụng nghề nghiệp;

e)Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

b) Đối với 06 người trở lên;

c)Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

d) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Quang Thắng