Tìm hiểu nội dung về “Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần” tại Điều 259 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

1442

So với BLHS năm 1999, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là một trong các tội có sự thay đổi về tội danh. Theo đó Điều 201 BLHS năm 1999 quy định Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, nay được sửa đổi thành Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

 

Ảnh minh họa.

 

Hành vi phạm tội xâm phạm những quy định của Nhà nước về chế độ quản lý, sử dụng các chất ma túy.

Đối tượng tác động của tội này là các chất ma túy, các tiền chất ma túy, thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần.

Hành vi khách quan của tội phạm được quy định trong BLHS năm 2015 với các dạng hành vi cụ thể bao gồm:

  • Hành vi vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
  • Vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, nhập khẩu, bảo quản chất ma túy tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
  • Vi phạm quy định về giao nhận, vận chuyển chất ma túy tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
  • Vi phạm quy định về phân phối, mua bán, trao đổi chất ma túy tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
  • Vi phạm quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất chất ma túy tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tại khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, trên biển;
  • Vi phạm quy định về cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần;
  • Chủ thể của tội phạm là người có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phốim, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần.

Tội phạm trên được thực hiện với lỗi cố ý.

Điều 259 BLHS năm 2015 quy định 3 khung hình phạt chính:

– Khung 1. Quy định hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng đối với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.

– Khung 2.Quy định phạt tù từ 05 năm đến 10 năm, áp dụng đối với người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2.

Hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;

b) Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ;

c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ;

d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

 

Quang Thắng