Tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2024

43
Đánh giá bài viết
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:
Ảnh minh họa.

Toàn quốc có 1.566.416 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 861.059 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 01/2024, tăng 16.368 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+1,06%); tăng 9.370 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+1,10%).

(Nguồn: bocongan.gov.vn)