Triển khai chương trình công tác Hậu cần – Kỹ thuật năm 2017

146
Đánh giá bài viết

Ngày 16/01/2017, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Năm 2016, trong điều kiện ngân sách đảm bảo vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng công tác hậu cần, kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động đầy đủ kinh phí, vật tư, phương tiện phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Trong đó, nổi bật là đã đảm bảo tốt hậu cần – kỹ thuật cho các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vào các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Chủ động, tích cực triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, phòng chống bão lũ; kịp thời khắc phục những thiệt hại ở công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo các điều kiện công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ, đồng thời phục vụ công tác ứng cứu, giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Phòng Hậu cần – Kỹ thuật đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh cần thực hiện có hiệu quả kế hoạch phân bổ, dự toán, điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách; ban hành hệ thống tiêu chí, định mức chi thường xuyên trong Công an nhân dân; tiếp nhận vật tư, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, quân trang, vũ khí, công cụ hỗ trợ chiến đấu; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngô Quang Văn